Trong quá trình làm luận văn, việc thu thập và xử lý số liệu luôn là bước quan trọng nhằm đưa ra những số liệu phục vụ cho việc hoàn thành bài viết. Số liệu sau khi thu thập được đều chỉ là những bảng hỏi, chưa thể mô phỏng phân tích được cho bài luận văn, mà số liệu này cần được phân loại và xử lý qua nhiều bước để có thể trở thành dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu.

VIẾT THUÊ BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG - Luận Văn 668 - Hotline: 0902.111.692

Dữ liệu được thu thập bao gồm hai bước: Xử lý số liệu sơ cấp và xử lý số liệu thứ cấp. Số liệu sau khi thu thập được dưới dạng bảng hỏi, số liệu sẽ được người dùng thu thập lại nhằm mục đích sử dụng cho phân tích bài luận văn. Quy trình xử lý tuần tự được thực hiện như sau:

– Xử lý số liệu sơ cấp.

Số liệu sơ cấp là số liệu thu được từ quá trình phỏng vấn, thu thập thông tin từ những người có trong danh sách khảo sát tùy theo yêu cầu của đề tài. Người được khảo sát có thể là học sinh, sinh viên, người lao động… Việc đầu tiên sau khi điều tra thu thập dữ liệu là phân loại dữ liệu theo từng nội dung cụ thể của đề tài.

Bước tiếp theo trong quá trình xử lý dữ liệu sơ cấp là kiểm tra độ tin cậy của thông tin thu thập được, xem số liệu đó có hợp lý với đề tài và thực tiễn hay không.

Và cuối cùng ta xem xét dữ liệu thu được có phù hợp với đề tài đặt ra hay không, bởi bất cứ một sự sai xót nào đều có thể ảnh hưởng đến tính xác thực của bài luận văn.

Sau ba bước nêu trên, bạn đã có được số liệu sơ cấp đảm bảo để tiếp tục xử lý phục vụ cho bài viết.

– Xử lý số liệu thứ cấp

Dữ liệu sơ cấp sau khi được xử lý sẽ được phân loại thành các dạng khác nhau: Tài liệu cung cấp các cơ sở lý thuyết, tài liệu có tính chiến lược, tài liệu báo cáo kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và tài liệu tham khảo dạng hội thảo, hội nghị và các bài đánh giá, phân tích về công ty.

Việc phân loại số liệu thành bốn nhóm như trên sẽ giúp ra đưa ra được nội dung cơ bản của từng loại số liệu thu thập được nhằm mục tiêu phân tích cho bài luận văn.
Sau khi chia dữ liệu thành các nhóm, ta có thể sử dụng các phần mềm để phân tích số liệu nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu của bài luận văn.

viết thuê, làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp UY TÍN nhất - Luận Văn 668

Ta có thể thấy, việc xử lý số liệu không khó, tuy nhiên cần có quy trình cụ thể cũng như sự tập trung của người làm để có thể cho ra được nguồn dữ liệu chính xác nhất.

Luận văn 668 luôn có đội ngũ xử lý số liệu thu thập được một cách nhanh chóng và chính xác nhất đảm bảo mang đến nguồn dữ liệu phong phú và chính xác nhất phục vụ cho việc nghiên cứu của khách hàng. Bởi việc nghiên cứu và xử lý số liệu không khó nhưng đòi hỏi người viết sự tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc. Chúng tôi luôn tự tin hoàn thành công việc một cách tốt nhất.