Nên chạy mô hình bằng phần mềm SPSS hay EVIEWS

So sánh giữa hai phần mềm SPSS và EVIEWS khi phân tích hồi quy. Để làm được một bài luận văn có tính tin cậy, rất nhiều các bạn sinh viên lựa chọn chạy mô hình hồi quy tuyến tính nhằm phục vụ bài luận văn. Có nhiều cách để chạy mô hình như sử dụng phần mềm spss,...

Cách chạy phần mềm Stata

Ta có thể thấy ở bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn phần mềm Stata bao gồm những chức năng nhiệm vụ của nó. Bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Stata để chạy mô hình hồi quy từ bảng dữ liệu excel. Sau khi đã có được bảng số...

Giới thiệu về phần mềm R

Phần mềm R là một phần mềm tương tự như các phần mềm chúng tôi đã giớ thiệu đến các bạn trước đó như spss, stata, eviews… dành cho tính toán và đồ hoạ thống kê. Tên của phần mềm R được lấy từ chữ cái đầu của hai tác giả đã phát triển phần mềm đó là Robert Gentlement...

Vài nét về phần mềm Stata

Trong quá trình làm luận văn, bạn sẽ phải sử dụng nhiều phần mềm để thống kê dữ liệu thu thập nhằm phân tích cho chủ đề của bạn. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một phần mềm thường hay sử dụng khi làm luận văn, đó là phần mềm Stata. Hiện nay, số người...