Bản đề cương luận văn thạc sĩ là bản thảo mà các bạn học viên sẽ nộp về các nhóm học viên nhằm thông qua được tên đề tài cũng như những nội dung chính và hình thức của bài luận văn.
Thông thường số phần và số chương của bài luận văn sẽ do tác giả quyết định. Tuy nhiên, hầu hết các tác giả sẽ bố cục bài luận văn theo kết cấu 3 phần như sau

dich-vu-nhan-lam-thue-luan-van-tot-nghiep-cho-nguoi-co-nhu-cau_grande
Phần 1. Phần mở đầu của bài luận văn sẽ bao gồm những nội dung chính như sau:
1. Tính cấp thiết của đề tài hay lý do chọn đề tài.
2. Tổng quan tình hình các nghiên cứu trước đó. Bài luận văn cần phân tích, đánh giá những công trình nghiên cứu của những đề tài liên quan mật thiết đến bài luận văn cả trong và ngoài nước. Từ đó các bạn nêu ra những vấn đề còn tồn tại và từ đó có thể nêu ra những vấn đềmà bài luận văn cần tập trung giải quyết.
3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của bài luận văn. Bạn cần xác định rõ mục đích của bài luận văn là gì để từ đó có hướng nghiên cứu nhằm đạt được mục đích đó hay còn gọi là nhiệm vụ nghiên cứu của bài luận văn.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu luận văn. Bạn cần xác định đối tượng nghiên cứu của bài luận văn là đối tượng nào? Và bài luận văn sẽ nghiên cứu trong phạm vi nào để có được hướng đi cụ thể tránh lan man cho bài viết.
5. Phương pháp nghiên cứu luận văn. Làm luận văn có rất nhiều phương pháp nghiên cứu. Bạn cần chọn cho mình một phương pháp cụ thể để có thể nghiên cứu theo hướng đó phục vụ cho bài luận văn.
6. Kết cấu của bài luận văn. Một bài luận văn sẽ có lết cầu phụ thuộc vào hướng chọn của tác giả. Đề tài được chia làm mấy phần phụ thuộc vò tác giả tuy nhiên sẽ cần phải bao gồm những nội dung chính: Cơ sở lý luận của đề tài, phân tích và đánh giá thực trạng nội dung của đề tài để từ đó chỉ ra được những kết quả, hạn chế và bất cập của đề tài và tìm ra được nguyên nhân của thực trạng. Và cuối cùng, bài luận văn cần có giải pháp hoàn thiện cho vấn đề đặt ra của đề tài nghiên cứu.

081231143710-313-323
Đối với đề cương thì chỉ bao gồm như vậy. Bạn chỉ cần trình bày những phần nêu trên. Còn bài luận văn hoàn chỉnh sẽ thêm 2 phần dưới đây.
7. Tài liệu tham khảo. Bao gồm những nguồn tài liệu tác giả sử dụng nhằm mục đích cung cấp nội dung cho bài luận văn. Những tài liệu này cần được sắp xếp theo đúng quy định đưa ra. Tài liệu tham khảo bao gồm cả tài liệu tiếng việt và tài liệu tiếng nước ngoài.
8. Phụ lục. Phần này bao gồm những nội dung cần thiết đối với bài luận văn nhưng lại không thể đưa trực tiếp vào bài luận. Vì vậy cần có phần phụ lục để trích dẫn những nội dung này.
Đó là những mục cần có trong một bài luận văn khoa học. Chúng tôi hi vọng các bạn có thể hoàn thành đề cương luận văn một cách tốt nhất nhằm mục tiêu đạt kết quả cao.

Nếu bạn có bất cứ nhu cầu nào về viết luận văn thuê, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. chúng tôi cam kết luôn sẵn sàng phục vụ các bạn một cách nhiệt tình nhất.

Hotline: 0766.082.196

Email  : luanvanvn668@gmail.com

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI:

“Uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng”

LUẬN VĂN 668

Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin