Cấu trúc thường gặp trong phần mở đầu bài luận văn
Phần mở đầu bài luận văn là một trong những phần quan trọng góp phần tạo nên những thành công không nhỏ cho bài luận văn của bạn. Phần mở đầu giúp cho người đọc hiểu được những nội dung chủ yếu mà bài luận văn của bạn muốn hướng đến. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị những điều cần thiết cho bài luận văn thêm ý nghĩa.
Thông thường, phẩn mở đầu của bài luận văn sẽ bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:
Phần lời cảm ơn/ lời cam đoan: Phần này sẽ bao gồm những nội dung có thể kể đến như những lời cảm ơn dành cho giảng viên hướng dẫn, những lời cam đoan về nội dung bài luận văn. Đây đơn thuần chỉ là những phần bắt buộc phải có, không có nội dung liên quan đến chủ đề của bài luận văn.

images-1
Phần tiếp theo là lý do lựa chọn đề tài: Phần này bao gồm tính cấp thiết về những nội dung nghiên cứu của bài nghiên cứu. Bạn cần phân tích những nội dung mà bài luận văn đã nghiên cứu. Sau đó, phân tích những vấn đề đã nghiên cứu và những vấn đề chưa nghiên cứu được. Từ đó bạn có thể tổng hợp lại được thành những lý do cấp thiết cần nghiên cứu cho bài nghiên cứu của mình.
Sau mục lý do lựa chọn đề tài, bạn cần hoàn thiện mục tổng quan tình hình nghiên cứu. Phần này nêu lên những nghiên cứu liên quan đến đề tài trước đây, cùng với đó bạn nêu lên những mặt được, những mặt hạn chế cùng với những khiếm khuyết cần bổ sung làm cơ sở lý luận nghiên cứu cho đề tài.
Tiếp theo là các phần mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiẻn cứu, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Giống như tên đề tài, bạn có thể lựa chọn những nội dung theo đúng tên từng mục nghiên cứu cụ thể của đề tài. Đó là những mục tiêu cụ thể đặt ra cho việc nghiên cứu, những phương pháp sử dụng để nghiên cứu, phạm vi cụ thể của đề tài cũng như đối tượng nghiên cứu của đề tài luạn văn.

boo_8803-1-1024x565
Và cuối cùng là phần bói cục dự kiến của đề tài. Bạn cần đưa ra nội dung từng chương, mục và tiểu mục cụ thể cho bài luận văn của mình. Nội dung này có thể thay đổi và bổ sung nếu cần thiết.

Nếu bạn có bất cứ nhu cầu nào về viết luận văn thuê, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. chúng tôi cam kết luôn sẵn sàng phục vụ các bạn một cách nhiệt tình nhất.

Hotline: 0766.082.196

Email  : luanvanvn668@gmail.com

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI:

“Uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng”

LUẬN VĂN 668

Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin